Hướng dẫn cài đặt mật khẩu, thay đổi mật khẩu, xóa bỏ mật khẩu Windows 10

Cài đặt mật khẩu cho Windows 10: Vào Start > Settings để mở phần cài đặt hệ thống Tại cửa sổ Windows Settings > Chọn mục Accounts Chọn mục Sign-in… Read more »